Inhoud

De coach opleiding richt zich op twee sporen.

Enerzijds focussen we op het coachen zelf. Wat is coaching? Welke competenties heb je hiervoor nodig? Hoe verloopt een coaching traject?

We richten ons hier op het ontwikkelen van coaching vaardigheden. Je leert om een vertrouwelijke sfeer te creëren, om verbinding te maken met je coachee. Deze basis is nodig om je coachee verder te begeleiden, te ondersteunen in zijn/haar groeiproces. Binnen coaching staan ontmoeten, communicatie, bewustwording, inzicht, zelfreflectie en zelfsturing centraal. Je faciliteert dit toekomstgericht groeiproces. Hiervoor zijn tal van vaardigheden nodig: actief luisteren, je empathisch opstellen, je coachee positief bekrachtigen, goede vragen kunnen stellen, durven confronteren met de nodige zorg, samenvatten, herkaderen,… Kennis van verschillende modellen ondersteunt het coachproces.

Een tweede spoor is de persoonlijke ontwikkeling van de coach. Om te coachen is ook een bepaalde attitude nodig. Als coach is het ook belangrijk om een goede kijk te hebben op jezelf. Wie ben ik als coach? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn kwaliteiten, mijn valkuilen als coach? Wat heb ik nog te ontwikkelen?

Beide sporen lopen parallel doorheen de opleiding en worden met zorg en de nodige deskundigheid ondersteund.

Begeleiding

Tijdens de lesdagen

 • Contactdagen worden steeds begeleid door twee trainers. Op deze manier bewaken we kwaliteit, kunnen we zorgvuldig omgaan met de noden van de groep cursisten.
 • De coachopleiding heeft een degelijke theoretische onderbouwing. Toch ligt de focus voornamelijk op het aanleren van coaching vaardigheden en attitudevorming. Nieuwe coaching vaardigheden worden onmiddellijk toegepast. Bij het oefenen werken cursisten met echte thema’s i.p.v. een rollenspel. Zo komt ook het persoonlijke proces aan bod. Het doel blijft echter altijd ‘leren’.
 • Trainers werken op een zorgzame manier. Zij zorgen voor een warm, respectvol, veilig en inspirerend leerklimaat. Kwaliteit en competentie vormen de onderstroom.
 • Tijdens de lesdagen starten we vanuit een theoretisch kader dat snel vertaald wordt naar de praktijk. Er wordt veel geoefend, daarnaast is er ook ruimte voor reflectie en het stellen van vragen.

Tussen de lesdagen

 • Cursisten kunnen steeds via mail vragen stellen.
 • Tussen de lesdagen komen de cursisten 3 keer samen in een intervisiegroepje. Daar werken ze aan een opdracht.

Feedback

 • Tijdens de lesdagen wordt er geoefend met observatoren. De cursisten leren hoe ze elkaar feedback geven. Dit gebeurt via een vaste methodiek. Ook de trainers geven feedback. Feedback heeft steeds als doel het groeiproces te ondersteunen.
 • Halfweg kunnen de cursisten hun portfolio digitaal indienen voor feedback. Dit is de vrije keuzen van de cursist.
 • De schriftelijke evaluatie en het portfolio wordt met de student individueel besproken.

Begeleiding bij niet-slagen

 • Indien één of meerdere competenties niet behaald wordt dit toegelicht in een gesprek door de trainers.
 • Er wordt samen bekeken welk bijzonder traject we, op maat van de cursist, kunnen uitstippelen.

Evaluatie

Tijdens de opleiding ligt de focus op theoretische onderbouwing, vaardigheden en ontwikkeling van een coach attitude. De evaluatie richt zich op deze drie componenten.

 • Theoretische evaluatie. We tonen je een coaching gesprek. Het is de opdracht dat je theorie kan toepassen, herkennen. Daarnaast analyseer je het gesprek en formuleer je eigen ideeën over wat beter kon.
 • Vaardigheden evalueren we aan de hand van een coaching gesprek met één van de trainers.
 • De persoonlijke ontwikkeling van de coach wordt weergegeven in een portfolio.

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans

 • Cursisten moeten minimum 80% van de lesdagen aanwezig zijn.
 • Je moet voor elk onderdeel de essentiële competenties behalen om te slagen.
 • Onderdelen: Theorie verwerken – Portfolio uitwerken en presenteren – Simulatiegesprek

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans

 • Dit evaluatiemoment is afgestemd op de competenties die nog niet behaald zijn.
 • Dit wordt met de cursist besproken. Concrete afspraken en verwachtingen worden op papier gezet.