Opleidingscheques en KMO portefeuille

Indien u gebruik wenst te maken van één van onderstaande subsidiemogelijkheden, vragen wij u vriendelijk de subsidieaanvragen in orde te maken voor de aanvang van de opleiding. Voor de aanvraag van een KMO portefeuille hebt u maar de tijd tot max. twee weken na aanvang van uw opleiding (zie startdatum van uw opleiding op uw factuur).

Op het inschrijvingsdocument kan u reeds aangeven of u van onderstaande subsidiemogelijkheden gebruik gaat maken.

KMO-p

 1. U schrijft zich in, in de opleiding, via de inschrijvingsprocedure op de homepage.
 2. U krijgt van ons een uitnodiging ter betaling van een voorschot.
 3. Op de eerste opleidingsdag ontvangt u van ons een factuur.
 4. Indien u gebruik wenst te maken van de KMO portefeuille (40% overheidssubsidie) dan heeft u, na de datum van de start van de opleiding (staat op uw factuur), nog twee weken de tijd om de KMO portefeuille aan te vragen, nadien is dit niet meer mogelijk.
 5. Bij aanvragen of betalingen van de KMO portefeuille, vermeld u steeds uw factuurnummer en persoonlijke gegevens.

Opleidingscheques

Bevraag de VDAB of u in aanmerking komt. De wetgeving rond opleidingscheques is recent gewijzigd. Uw opleidingstraject moet door uw werkgever in uw POP of PAP staan (Persoonlijk Ontwikkelings Plan – Persoonlijk Actie Plan).

De A.I.H.P. vzw is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingscentrum. Werkt u als loontrekkende dan kan u gebruik maken van de Opleidingscheques voor Werknemers. Per kalenderjaar kan u voor 250 € opleidingscheques bestellen, waarvan u 125 € betaalt, met andere woorden, u ontvangt van de Vlaamse regering een subsidie van 125 € per kalenderjaar. Meer info krijgt u via het gratis nummer 1700 of bestellen via: www.vdab.be/opleidingscheques.

Procedure:

 • U betaalt aan de VDAB 125 € en u krijgt, per post, 10 opleidingscheques van elk 25 €.
 • U vult er niets op in, het is de A.I.H.P. vzw die de cheques dateert en handtekent.
 • U bezorgt de cheques aan uw vestigingsverantwoordelijke die de 250 € in mindering brengt op uw rekening.
 • Let op: indien u de opleidingskost fiscaal inbrengt als beroepskost, kan u enkel 50% inbrengen (niet het gesubsidieerde deel!)

Opleidingscheque

KMO portefeuille

De A.I.H.P. vzw is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingscentrum. Wie over het statuut beschikt van zelfstandige (hoofdberoep of bijberoep) kan gebruik maken van een overheidssubsidie via de KMO-portefeuille. Deze overheidssubsidie bedraagt heden 40% van het inschrijvingsgeld.

Niet zelden hebben studenten, voor de aanvang van een studie of opleiding, het statuut van zelfstandige in bijberoep aangevraagd, om van deze opleidingssubsidie te kunnen genieten. Bevraag hiervoor een kruispuntbank, een ondernemingsloket, een sociaal secretariaat of de KMO-portefeuille (1700). U dient wel uw statuut (zelfstandige in hoofd- of bijberoep) in orde te hebben bij aanvang van de opleiding.

De A.I.H.P. vzw heeft een erkenning voor de pijler Opleiding en Advies.

 • voor de pijler Opleiding is het erkenningsnummer: DV.O215675 – (DV. letter O en cijfers 215675)
 • voor de pijler Advies bevraagt u eerst uw vestigingsverantwoordelijke

Procedure:

 • Als het jaarlijks inschrijvingsgeld 100% € bedraagt, dan stort u 60% € in uw virtuele KMO-portefeuille en de overheid stort daarin 40% € bij.
 • Dan stort u, vanuit uw KMO-portefeuille, het volledige bedrag door naar de A.I.H.P. vzw. U gebruikt als referentie het factuurnummer, vermeld op uw factuur.
 • U dient de 100% kost in te geven aangezien de A.I.H.P.-opleiding BTW vrijgesteld is (dus geen BTW van het bedrag aftrekken).
 • Let op: indien u de opleidingskost fiscaal inbrengt als beroepskost, kan u enkel 60% inbrengen (niet het gesubsidieerde deel van 40%!)