VISIE EN MISSIE   

Aangezien er veel ondersteuningswerk nodig is en psychotherapie vaak moeilijk toegankelijk is, willen we met deze nieuwe coachopleiding een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij door het opleiden van coaches.

Waar er zich in de samenleving steeds meer een protectionistische houding ontwikkelt bij verschillende beroepsverenigingen willen we vanuit een proactieve houding ingaan op de toenemende vraag naar opleiding voor coaches. In plaats van de stroming van de rivier tegen te houden, vinden we het zinvoller om de stroom in een vruchtbare bedding te brengen, door mensen een kwaliteitsvolle, wetenschappelijke onderbouwde en integratieve opleiding aan te bieden die hen vormt als professional én als persoon.

Vanuit deze visie is een vooropleiding niet noodzakelijk. Meer nog: coaching vindt niet alleen plaats in een formele context, maar misschien wel vaker in een informele context (bv. leerlingenbegeleiders, leerkrachten, leidinggevenden, HR managers,…). Ook deze mensen hebben baat bij deze opleiding.
We vinden het dan ook van cruciaal belang dat deze opleiding praktisch is. Wie deze opleiding afrondt, kan iets. Echter, vanuit de overtuiging dat praktische vaardigheden voortkomen vanuit een degelijke kennis en een respectvolle attitude, willen we hier de nodige aandacht aan geven.
Vanuit de optiek dat coaches mensen ondersteunen in hun eigen proces én vanuit zorg handelen, zal dit ook voor ons, als opleiders, een prioriteit zijn, zowel als authentiek voorbeeld, als in onze stijl van opleiden.

Ingebed in een breder geheel onderschrijven we de elf kerncompetenties van professionele coaches, geformuleerd door de ICF (Internationale Coach Federatie).

TERUG