INTEGRATIEVE COACH OPLEIDING

Binnen deze coach opleidingen integreren we het waardevolle vanuit verschillende stromingen.

Coachen is geen therapie maar de visie en vaardigheden kunnen wel meegenomen worden in coaching.

Binnen onze opleidingen laten we ons inspireren vanuit verschillende hoeken. Vanuit de “cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie” nemen we zeker de basishouding en basisfilosofie mee: persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. ACT stroomt binnen als het gaat over omgaan met overtuigingen en lastige gevoelens. Ook het werken met waarden en het stilstaan bij ‘commitment’ krijgen aandacht.

Het accent wordt ook gelegd op de mogelijkheden van de coachee, het waarderen van talenten en de reeds genomen acties. Zo krijgt ook het probleemoplossend denken zijn aandacht. Al deze invalshoeken vinden hun plaats in een duidelijke coachstructuur (GROW model). De integratieve coach kan, op deze manier, nauw aansluiten bij de noden en de voorkeurskanalen van de coachee.

TERUG