Werkvormen: onderwijs- leergesprek, demonstratie, simulatieoefeningen, reflectieopdrachten, groepswerk

Begeleiding: de groep van maximum 16 cursisten wordt steeds begeleid door twee trainers

Duurtijd: 10 lesdagen van 09.30 – 17.00 u. en één certificatiemoment van 09.30 – 13.00 u. (74 uur)

Lesdagen: De lesdagen vallen steeds op een vrijdag van 09.30 u tot 17.00 u. en één certificatiemoment van 09.30 – 13.00 u.

2018: 21/09 – 5/10 – 26/10 – 16/11 – 14/12

2019: 18/01 – 22/02 – 22/03 – 26/04 – 24/05 – 14/06

Locatie: A.I.H.P vzw, Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel.

Taken en zelfstudie (100 u)
 Literatuuropdrachten  Intervisie  Persoonlijk ontwikkelingsplan

Studietijd (90 u)
 Verwerking van eigen nota’s  Verwerking van theorie  Vaardigheden inoefenen in eigen werkomgeving/context

Examen/certificatie (5 u)
 Schriftelijke opdracht: analyse en bespreking van een coaching gesprek (video-opname)  Coaching gesprek voeren  Portfolio

PROGRAMMA – 3 blokken – 10 lesdagen

TERUG

Dag 1 - Blok 1 - Werken Aan De Basishouding

Blok 1: Werken Aan De Basishouding

lesdag 1

 Kennismaking
 Werken aan een veilig klimaat
 Wat is coaching? Wat is coaching niet?
 Wettelijk kader
 Competenties van de coach
 Eigen deel: waar wil ik staan aan het einde van deze opleiding? Van waaruit wil ik dit doen? Doelen formuleren. Welke gedachten kunnen me hinderen (ACT: monsters op het pad)

Dag 2 en 3 - Blok 1 - Werken Aan De Basishouding

Blok 1: Werken Aan De Basishouding

lesdag 2 en 3

 Basishouding
o Client-centered basishouding (echtheid, empathie, onvoorwaardelijke acceptatie, respect)
o Joiningtechnieken
o Een alliantie creëren
o Een gesprek openen
o Luisterhouding inoefenen
o Empathie tonen
o Wat werkt binnen coaching?
 Een gesprek openen
 Het mandaat

Dag 4 - Blok 2 - Een Coachtraject Opzetten

Blok 2: Een Coachtraject Opzetten

lesdag 4

 Structuur van een coach gesprek (GROW model)
 Hoe kijk je naar de mens en zijn zorgen: Basisfilosofie, inspiratie stromingen
 Huidige situatie exploreren
o Vragen die de coachee tot inzicht brengen
o Doorvragen
o Samenvatten/ herkaderen
o Parafraseren
o Concretiseren
o Patronen herkennen
o Positief bekrachtigen…

Dag 5 - Blok 2 - Een Coachtraject Opzetten

Blok 2: Een Coachtraject Opzetten

lesdag 5

 Wat is gedragsverandering
 Wat betekent weerstand?
 Waarden
o Wat zijn waarden
o Waarom zijn ze belangrijk?
o Hoe kan je bevragen, met waarden werken
 Gewenste toestand in kaart brengen.
 Mirakelvraag
 Doelen formuleren
 Uitzonderingen bevragen
 Context, voorwaarden bevragen

Dag 6 - Blok 2 - Een Coachtraject Opzetten

Blok 2: Een Coachtraject Opzetten

lesdag 6

 Wat weerhoudt de coachee, hindernissen bevragen.
 Uitzonderingen exploreren
 Schaalvragen stellen
 Belemmerende overtuigingen
o Wat zijn overtuigingen
o Model logische niveaus van Dilts
o Hoe ontstaan overtuigingen
o Hoe omgaan met belemmerende overtuigingen

Dag 7 - Blok 2 - Een Coachtraject Opzetten

Blok 2: Een Coachtraject Opzetten

 Fundamenteel zelfvertrouwen
o Wat is fundamenteel zelfvertrouwen
o Innerlijke criticus
o Hoe omgaan met de innerlijke criticus
 Hoe omgaan met moeilijke gevoelens

Dag 8 - Blok 2 - Een Coachtraject Opzetten

Blok 2: Een Coachtraject Opzetten

lesdag 8

 Commitment, acties formuleren
 Een plan opstellen
 Verbindende communicatie
 Met zorg confronteren
 Feedback geven
 Een traject afronden

Dag 9 - Blok 3 - Ik Als Coach

Blok 3: Ik Als Coach

lesdag 9

 Oefendag
 Hoe presenteer ik mezelf als coach

Dag 10 - Blok 3 - Ik Als Coach

Blok 3: Ik Als Coach

lesdag 10

 Schriftelijke evaluatie, practica en inleveren portfolio
 Feedback op portfolio
 Bespreking coachgesprek
 Certificatie