De basis coach opleiding richt zich op twee sporen.

Enerzijds focussen we op het coachen zelf. Wat is coaching? Welke competenties heb je hiervoor nodig? Hoe verloopt een coaching traject?

We richten ons hier op het ontwikkelen van coaching vaardigheden. Je leert om een vertrouwelijke sfeer te creëren, om verbinding te maken met je coachee. Deze basis is nodig om je coachee verder te begeleiden, te ondersteunen in zijn/haar groeiproces. Binnen coaching staan ontmoeten, communicatie, bewustwording, inzicht, zelfreflectie en zelfsturing centraal. Je faciliteert dit toekomstgericht groeiproces. Hiervoor zijn tal van vaardigheden nodig: actief luisteren, je empathisch opstellen, je coachee positief bekrachtigen, goede vragen kunnen stellen, durven confronteren met de nodige zorg, samenvatten, herkaderen,… Kennis van verschillende modellen ondersteunt het coachproces.

Een tweede spoor is de persoonlijke ontwikkeling van de coach. Om te coachen is ook een bepaalde attitude nodig. Als coach is het ook belangrijk om een goede kijk te hebben op jezelf. Wie ben ik als coach? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn kwaliteiten, mijn valkuilen als coach? Wat heb ik nog te ontwikkelen?

Beide sporen lopen parallel doorheen de opleiding en worden met zorg en de nodige deskundigheid ondersteund.

TERUG